‘Open Source’ Posts

 

Business model voor Open Source

Read full article  | No Comments

Een verdienmodel ontwikkelen voor Open Source is een ingewikkelde zaak. Maar Open Source zou geen Open Source zijn, als mensen met hart voor onze zaak zich niet zouden bezig houden met een voor een ieder te gebruiken grondslag voor de ontwikkeling van een eigen zaak op basis van vrije software. Vanzelfsprekend moet een dergelijk model net zo transparant zijn als de software die we ontwikkelen.

Rijk Ravestein van Datatraverse heeft zo’n model ontwikkeld. De moeite van het lezen waard!

https://wiki.librepractice.org/doku.php?id=free-software-is-serious-business

Deze site draait op een Raspberry PI

Read full article  | No Comments

raspberry pi

De raspberry Pi 2 B+ waarop deze site draait

Gisterenavond is de site van XLoof overgezet op een Raspberry Pi.
Deze computer ter grootte van een lucifersdoosje draait niet alleen de website, maar fungeert ook als printerserver voor het interne netwerk van XLoof.

Thunderbird op meerdere computers (Linux)

Read full article  | 1 Comment

Ik werk op verschillende computers met dezelfde informatie. Hiervoor gebruik ik Google Drive in combinatie met Insync. Dit werkt heel goed voor bestanden in de home-directory, maar hoe zorg je er nu voor dat de mailclient Thunderbird op alle machines identiek is? Om Thunderbird op meerdere machines goed te laten werken, zijn er twee zaken die gesynchroniseerd moeten worden:

  • De instellingen en adresboeken
  • De lokale mappen

Instellingen De instellingen en ook de adresboeken zijn opgeslagen in de map .thunderbird in de home-directory. Om deze op alle computers gelijk te houden heb ik de inhoud van .thunderbird gekopieerd naar de directory thunderbird.settings op de Google Drive map en vervolgens .thunderbird veranderd naar een symbolic link naar de directory op de Google Drive.  Ik deed dat op één van mijn computers als volgt:

mkdir ~/Google\ Drive/thunderbird.settings
cp -r ~/.thunderbird/* ~/Google\ Drive/thunderbird.settings/
rm -r ~/.thunderbird
ln -s ~/Google\ Drive/thunderbird.settings ~./thunderbird

Op de andere computers hoeft natuurlijk alleen maar de ~/.thunderbird directory te worden weggegooid en de symbolic link te worden aangemaakt.

Dit werkt natuurlijk ook als je met Dropbox of een andere virtuele map in de cloud werkt. Dan moet je natuurlijk wel de naam van de map aanpassen in de commando’s.

De plaats van de lokale mappen is simpeler te configureren. Ik heb daarvoor de directory thunderbird.lokaal aangemaakt onder de directory ~/Google Drive. Dit is eenvoudig in te stellen onder de menukeuze Bewerken|Accounts in Thunderbird. Hieronder is aangegeven hoe dat kan worden ingesteld.
Accountinstellingen_001

Als je op deze manier te werk gaat, kun je Thunderbird dus gebruiken op meerdere computers.

Succes!

 

Gendarmerie over op Ubuntu

Read full article  | No Comments

De Nederlandse Politie geeft teveel geld uit aan haar automatisering. Tot die conclusie komt Benno de Winter in zijn column in het blad Linux Magazine van maart 2013.

de steller schrijft dat de Politie een voorbeeld aan de Gendarmerie in Frankrijk kan nemen. Die bereikt met Open Source enorme besparingen.

Hier moet je dan nog bij meetellen, dat Open Source ook veiliger is en niet onder de Patriots Act valt.

De vraag is wanneer de CIO van de Nationale Politie eens echt gaat inzetten op Open Source.

gendarmerie

Almeerse reddingsbrigade gaat over op Alfresco

Read full article  | No Comments

XLoof heeft de Almeerse Reddingsbrigade geholpen bij het opzetten van Alfresco.

Dit succesvolle project helpt de Almeerse Reddingsbrigade de communicatie binnen de vereniging op een hoger plan te brengen.

Met de volgende link kunt u een artikel hierover op de site van de reddingsbrigade lezen:
http://www.almeersereddingsbrigade.nl/Alfresco-start

Teloefening voor jeugdige darters

Read full article  | 1 Comment

XLoof heeft een toepassing geschreven, die jonge (maar ook oudere) darters helpt hun rekenvaardigheid te verbeteren.

Het setup bestand voor Micorsoft-Windows kan hier worden gedownload.: teloefening-DBA (setup.exe)

Voor Linux kunnen de bestanden teloefening.py en scores.dat worden gedownload en bij elkaar in één directory worden gezet. Het programma kan dan vanaf de prompt van een terminal-sessie worden opgestart met “python teloefening.py”

Installeren van Java 7 op Ubuntu Server 12.04 LTS

Read full article  | No Comments

Patrick Baily van http://www.whiteboardcoder.com/ heeft een goede beschrijving gemaakt van de manier waarop je Oracle Java 7 op Ubuntu kunt installeren. Normalerwijze voldoet de OpenJDK van Ubuntu zelf, maar er zij pakketten die zeuren om Sun (dus Oracle) Java. Hieronder de stappen die je volgens Patrick zou kunnen doen om Java 7 te installeren:

  • >$ sudo apt-get purge openjdk*
  • >$ sudo apt-get install python-software-properties
  • >$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
  • >$ sudo apt-get update
  • >$ sudo apt-get install oracle-java7-installer
  • >$ java -version

Linux Mint, een aangename verrassing

Read full article  | No Comments

Logo Linux Mint
Sinds kort gebruik ik op een aantal machines Linux Mint. Ik had over deze distributie al veel gelezen en was benieuwd hoe Linux Mint zich verhoudt tot het alom aanwezige Ubuntu. De conclusie is: prima!
Voor de duidelijkheid: Linux Mint is een fork (afgeleide) van Ubuntu. Dit betekent dat programma’s op dezelfde manier worden geïnstalleerd als in Ubuntu. Ook de commando’s op de command-prompt zijn identiek.
Het verschil zit hem vooral in het uiterlijk, of te wel de grafische gebruikers interface (of GUI). In Linux-land kennen we daar een aantal van. De belangrijkste zijn: Gnome, KDE en sinds kort Unity. Gnome heeft als voordeel dat het een relatief lichte GUI is, die niet al te veel van een machine vraagt. KDE ziet er gelikt uit met grafische effecten waar je u tegen zegt. Unity is de nieuwe gebruikersinterface van Ubuntu, waar de prominente taakbalk en Head Up Display (HUD) de meest opvallende zaken zijn.
Linus Mint draait onder Gnome, maar heeft een aantal praktische zaken van KDE overgenomen. Met name de indeling van het menu is “KDE-alike”. Dit betekent dat men eenvoudig een eigen menu kan maken (favorieten), terwijl met één klik op een knop ook alle geïnstalleerde toepassingen overzichtelijk gerubriceerd te kiezen zijn.
Wat vooral aangenaam verrast, is de snelheid van Linux Mint. Het opstarten en het afsluiten gaan razendsnel. Ook voelt de bediening licht en soepel aan. Ik gebruik Linux Mint nu een tijdje en ik ben behoorlijk enthousiast.
Zelf eens proberen: Klik hier

LibreOffice Calc cursor verplaatsing

Read full article  | 1 Comment

Als je in het spreadsheet op Enter drukt, verplaatst de cursor zich naar beneden. Dit kan leiden tot een heleboel vervelende muisklikken of toetsaanslagen als je een tabel horizontaal wilt invullen. Gelukkig biedt LibreOffice Calc hiervoor een oplossing.

Je kunt in het menu Extra|Opties onder het kopje LibreOffice Calc|Algemeen niet alleen aangeven dat de cursor zich bij Enter moet verplaatsen, maar ook in welke richting dat gebeurt. Kies rechts en het invullen van een horizontale tabel gaat ineens een stuk sneller!

 

Virtualisatie

Read full article  | No Comments

Je wordt de laatste tijd doodgegooid met de term “virtualisatie” en hoe mooi dat ook is. Ook deze site draait op een virtuele server. Maar wat is virtualisatie nu precies. Ik probeer om dit op een simpele manier uit te leggen.

Iedere computer draait op een besturingssysteem. Dit kan Windows zijn, of Mac-OS of Linux. Het besturingssysteem verzorgt de communicatie tussen de centrale rekeneenheid (processor), het interne geheugen, het externe geheugen en allerlei in- en uitvoerapparaten. Tot nu toe was het zo, dat ieder besturingssysteem specifieke eisen aan de processor, het geheugen en de externe in- en uitvoer stelde.

Als je dan bedenkt dat de communicatie tussen die onderdelen alleen maar plaatsvindt met eentjes en nulletjes, dan zou je heel slim kunnen bedenken om een toepassing te schrijven die de eentjes en de nulletjes die specifiek zijn voor het ene besturingssysteem, te vertalen naar de eentjes en de nulletjes die specifiek zijn voor het andere besturingssysteem. Als je dat doet voor zowel de processor, als het intern geheugen, als het extern geheugen en de in- en uitvoerapparaten dan heb je als het ware een softwarematige computer gemaakt. En softwarematig is een ander woord voor virtueel. En inderdaad, als je een stukje programma aanmaakt (dat heet een virtuele machine) dan ziet het besturingssysteem echt niet dat het niet op een echte computer draait.

Zo zit het in een notendop.

XLoof gebruikt zelf de Open Source toepassing VirtualBox om zijn machines te virtualiseren