Projectziekte

Je kan het zo gek niet verzinnen of het wordt een project. Ook heel normale dingen, zoals het inrichten van een server, of de aanschaf van een backcupsysteem, moeten ineens met Prince II worden uitgevoerd. Er wordt een Executive en een Senior Supplier en een Senior User aangesteld om een projectgroep te vormen. Er wordt naarstig naar een opdrachtgever gezocht. En natuurlijk een projectleider aangesteld. Die gaat weer druk aan het werk met een Product Breakdown Structure. Per onderdeel wordt dan een werkgroep gevormd. Aan het hoofd van iedere projectgroep een deelprojectleider. Je zou er gek van worden.

Mensen moeten beseffen dat in een normale organisatie echte projecten een enorme uitzondering zijn. De volgende eigenschappen van het werk moeten gelden, alvorens een project in het leven te roepen.

  • Het werk moet van levensbelang zijn voor de organisatie(s);
  • Het werk moet omvangrijk zijn;
  • Meerdere organisaties of -onderdelen moeten erbij betrokken zijn;
  • Er is expertise nodig vanuit verschillende disciplines;
  • Het moet beslist voor een bepaald tijdstip klaar zijn;
  • Het werk is uniek en zal nooit meer voorkomen.

Geldt één van deze eigenschappen niet, gooi er dan geen projectorganisatie tegenaan. Dat is verspilde moeite en verspilde tijd. Tijd die beter kan worden ingezet om het werk gewoon te doen.

 

Leave a Response